EU 12/22 Kotační zákon – usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu; T:31.1.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci ke Kotačnímu zákonu –  zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu.

Veřejné kotování je pro společnosti v EU, zejména pro malé a střední podniky, těžkopádné a nákladné. Odrazuje je to od získávání finančních prostředků na kapitálových trzích a znamená to, že přicházejí o výhody plynoucí ze vstupu na burzovní trh – tzn. širší investorskou základnu, vyšší růst a tvorbu pracovních míst.

Cílem této iniciativy je zjednodušit podmínky pro burzovní kotaci, včetně požadavků po uvedení na burzu, zvýšit atraktivitu veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnit malým a středním podnikům přístup ke kapitálu.

Níže naleznete dotazník – EU 12_22 EK Kotační zákon v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 31.1.2022

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/