EU 12/21 Revize emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky; T:28.1.2021

Evropská komise vypsala k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky.

Tato iniciativa se zaměří na posílení norem CO2 pro osobní automobily a dodávky s cílem zajistit jednoznačnou cestu k mobilitě s nulovými emisemi. Stávající právní předpisy stanoví cíle snížení o 15 % pro osobní automobily a dodávky, jichž má být dosaženo od roku 2025, a o 37,5 % pro osobní automobily a o 31 % pro dodávky, jichž má být dosaženo od roku 2030, to vše ve srovnání s rokem 2021. Nařízení dále obsahuje mechanismus, jehož cílem je motivovat k zavádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi.

Komise očekává informace týkající se úrovně ambicióznosti těchto cílů, systému pobídek pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi a koncepčních prvků regulačního systému, které by případně zohlednily příspěvky obnovitelných a nízkouhlíkových paliv.

Níže naleznete dotazník – EU 12_21 EK Revize emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky v českém jazyce ve formátu pdf (jiný format bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 28. 1. 2021.