EU 12/20 Vozidla s nízkými emisemi – rozšíření infrastruktury k doplňování paliva a dobíjení vozidel v EU, T:23.6.2020

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Iniciativa stanoví požadavky na značné rozšíření sítě dobíjecích a čerpacích stanic alternativních paliv v EU – zejména zemního plynu (CNG/LNG), vodíku a elektrických baterií. Hlavním cílem je vytvořit ve všech zemích Unie dostatečné množství těchto stanic, které budou snadno přístupné a obsluhovatelné. Dalším cílem je přesvědčit tak lidi, aby kupovali mnohem více vozidla s nízkými a nulovými emisemi, což je jedním z předpokladů úspěšného plnění tzv. Zelené dohody pro Evropu.

Níže naleznete dotazník – EU 12_20 Vozidla s nízkými emisemi – rozšíření infrastruktury k doplňování paliva a dobíjení vozidel v EU v českém jazyce v pdf.

Vyplněný dotazník zasílejte prosím na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23. 6. 2020

/jak-na-