EU 12/19 Klíčové digitální technologie (program Horizont Evropa) T: 1.11.2019

Iniciativa se soustředí na posílení hodnotového řetězce v odvětví elektroniky s cílem zajistit technologickou svrchovanost EU v celosvětové hospodářské soutěži. Vychází z technologického vývoje, včetně vytváření přidané hodnoty díky integraci systémů, z distribuce aplikací umělé inteligence na bázi cloud a okrajů sítě a koncových zařízení, jakož i z nových paradigmat výpočetní techniky.

Cíl konzultace:
Cílem této veřejné konzultace je získat názory na navrhovaná institucionalizovaná evropská partnerství v rámci budoucího programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Konzultace se zaměřuje zejména na celkovou potřebu a plánované zaměření případných evropských partnerství. Program Horizont Evropa bude vedle jednotlivých projektů a misí v oblasti výzkumu a inovací podporovat evropská partnerství s cílem řešit společné priority ve spolupráci s členskými státy, soukromým sektorem, nadacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Níže naleznete dotazník v anglickém jazyce (česká verze bohužel není k dispozici) s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2019.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/