EU 119/23 Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“; T: 8.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisívýpočtu emisí z dopravy – „CountEmissions EU“

Tato iniciativa stanoví společný rámec pro výpočet a vykazování emisí skleníkových plynů souvisejících s dopravou. Bude jej možné uplatňovat jak v odvětví osobní dopravy, tak v odvětví nákladní dopravy. Transparentní informace umožní poskytovatelům služeb sledovat emise a a snižovat je a zlepšovat tak účinnost jejich dopravních služeb a uživatelům umožní volit nejudržitelnější služby z nabídky.

Níže naleznete dokumenty – EU 119_23 EK Návrh nařízení – COM(2023)441 a EU 119_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8. 11. 2023.