EU 118/23 Evropský průkaz osob se zdravotním postižením; T:6.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijatý Komisí o Evropskému průkazu osob se zdravotním postižením

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením usnadní volný pohyb osob se zdravotním postižením v EU. Držitelům průkazu by měl zajistit, že jejich status osoby se zdravotním postižením uznaný v jedné zemi EU bude uznán i v ostatních zemích EU, takže budou moci čerpat preferenční podmínky některých služeb v celé EU. Měl by vycházet z pilotního průkazu EU pro osoby se zdravotním postižením (zahrnujícího kulturu, volný čas, sport a dopravu) a měl by se vztahovat na širší škálu služeb. Může rovněž zahrnovat parkovací kartu EU pro osoby se zdravotním postižením.

Níže naleznete dokumenty – EU 118_23 EK Návrh směrnice – COM(2023)512 a EU 118_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 11. 2023.