EU 118/21 Emise CO2 z lodní dopravy – podpora používání nízkouhlíkových paliv, T:1.11.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k Emisím CO2 z lodní dopravy – podpora používání nízkouhlíkových paliv

Lodní doprava z a do přístavů Evropského hospodářského prostoru představuje přibližně 11% všech emisí CO2 z dopravy v EU a 3–4% celkových emisí CO2 v EU. Iniciativa FuelEU Maritime si klade za cíl zvýšit používání udržitelných alternativních paliv v evropské lodní dopravě a přístavech. Proto se zaměří na odstraňování:

  • tržních překážek, které brání jejich používání
  • nejistoty ohledně technických možností dostupných na trhu

Níže naleznete dokumenty – EU 118_21 EK Návrh nařízení, EU 118_21 EK Příloha a EU 118_21 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/