EU 1/17 EK – Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020, T: 3. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se průběžného hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020. Cílem této konzultace je shromáždit názory od zainteresovaných subjektů a široké veřejnosti o různých aspektech provádění společných podniků v rámci programu Horizont 2020 za období 2014 až 2016.
Výstupy z této konzultace poslouží jako podklad pro právě probíhající průběžné hodnocení a budou použity při plánování možných změn za účelem zvýšení výkonnosti společných podniků. Výsledky konzultace budou dále komunikovány Evropskému parlamentu, Radě a dalším zúčastněným stranám.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_en.htm.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 3. 3. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/