EU 117/23 Pitná voda; T: 6.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrhy nařízení v přenesené pravomoci k pitné vodě.

V přepracovaném znění směrnice o pitné vodě bude zaveden systém EU pro shodu výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou. Tento akt v přenesené pravomoci je součástí skupiny iniciativ sloužících k vytvoření tohoto systému EU. Stanoví se v něm postup pro změnu evropského pozitivního seznamu výchozích látek, směsí a složek, jež se používají při výrobě materiálů nebo výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou. Budou v něm také uvedeny harmonizované specifikace pro označování výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou

Níže naleznete dokumenty:

Přidání nebo odstranění výchozích látek, směsí nebo složek z evropských seznamů povolených látek

  • EU 117_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7004776
  • EU 117_23 EK Příloha – Ares(2023)7004776

Označování výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou

  • EU 117_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7004793
  • EU 117_23 EK Příloha – Ares(2023)7004793

v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 11. 2023.