EU 1/16 Konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách; T:6. 3. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k Zelené knize o retailových finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky. Cílem této konzultace je shromáždit názory a podněty zúčastněných stran a občanů v souvislosti se zveřejněním Zelené knihy o retailových finančních službách, která navazuje na zelenou knihu z roku 2007. Komise plánuje v návaznosti na tuto konzultaci zveřejnit akční plán v oblasti retailových finančních služeb, a to zhruba v létě 2016.

Tato zelená kniha představuje příležitost vyjádřit se k tomu, jak lze evropský trh retailových finančních služeb, zejména pojištění, úvěrů, plateb, běžných a spořicích účtů a jiných retailových investic, dále otevírat a přinášet tak lepší výsledky pro spotřebitele a podniky, a přitom udržet odpovídající úroveň ochrany spotřebitele a ochrany investorů. Snaží se identifikovat konkrétní překážky, na něž spotřebitelé a podniky narážejí při plném využívání jednotného trhu, a způsoby, jimiž by bylo možné tyto překážky překonat, včetně nejlepšího využití nových technologií, s výhradou přiměřených ochranných opatření. Dále otevírá diskuzi na vliv digitalizace v retailových finančních službách s cílem umožnit růst inovativních řešení v této oblasti v EU.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. V příloze též naleznete zelenou knihu s totožnými  otázkami v českém jazyce ve verzi pdf i doc.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 6. března 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/