EU 116/21 Systém EU pro obchodování s emisemi – aktualizovaná pravidla pro leteckou dopravu, T:1.11.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Směrnice z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k systému EU pro obchodování s emisemi – aktualizovaná pravidla pro leteckou dopravu.

Tato iniciativa je součástí širšího balíčku právních předpisů v rámci Zelené dohody pro Evropu. Spočívá v návrhu úpravy systému EU pro obchodování s emisemi tak:

  • aby se realizoval program kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA) v souladu s cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030,
  • aby se zvýšil podíl povolenek dražených v rámci systému pro provozovatele letadel a přispívalo se tak k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.

Níže naleznete dokumenty – EU 116_21 EK Návrh směrnice a EU 116_21 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/