EU 115/23 Revize celního kodexu Unie; T:31.10.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k revizi celního kodexu Unie.

Cílem této iniciativy je revidovat celní kodex Unie a posílit související právní rámec tak, aby byl vhodný k řešení problémů, které se objevily v posledních letech. Nové obchodní modely a technologický vývoj si vyžadují revidovaná pravidla, zejména pokud jde o:

  • operace elektronického obchodu
  • řízení rizik
  • kapacity v oblasti analýzy dat
  • ochranu jednotného trhu před zbožím dováženým ze zemí mimo EU, které není v souladu s právními předpisy EU.

Níže naleznete dokumenty – EU 115_23 EK Návrh nařízení – COM(2023)258 a EU 115_23 EK Příloha ve formátu pdf. Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 31. 10. 2023.