EU 114/23 Agentura EU pro bezpečnost letectví – akreditační systém; T:30.10.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k Agentuře EU pro bezpečnost letectví – akreditační systém pro subjekty vykonávající dohled.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví je agenturou EU odpovědnou za zajišťování bezpečnosti a ochrany životního prostředí při letecké dopravě v Evropě. Tato iniciativa stanoví pravidla a postupy pro zřízení akreditačního systému, který zajistí, aby úkoly související s činnostmi v oblasti certifikace nebo dozoru, za něž je agentura odpovědná, mohly plnit pouze kvalifikované subjekty. Iniciativa rovněž stanoví pravidla pro přidělování úkolů akreditovaným kvalifikovaným subjektům.

Níže naleznete dokument – EU 114_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)6828137 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 30. 10. 2023.