EU 114/21 Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí), T:1.11.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k Vnitrostátním cílům snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) – přezkum na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030.

V zájmu přípravy na přechod na hospodářství s neutrální bilancí emisí skleníkových plynů do roku 2050 předložila Komise návrh plánu na dosažení výraznějšího snížení emisí do roku 2030 – a to nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

Za tímto účelem chce Komise přezkoumat všechny příslušné politiky. Tam spadá i nařízení, které stanoví závazné roční cíle emisí skleníkových plynů pro všechny členské státy během období 2021-2030 („nařízení o sdílení úsilí“).

Níže naleznete dokumenty – EU 114_21 EK Návrh nařízení, EU 114_21 EK Příloha a EU 114_21 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/