EU 113/23 Ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem; T:27.10.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice o monitorování a odolnosti půdy.

Na kvalitě půdy záleží vyváženost ekosystému, bez zdravé půdy nelze zajistit dostatek potravin a potažmo ani rozvoj našeho hospodářství. Proto si půda zaslouží stejnou úroveň ochrany jako vodní zdroje, ovzduší nebo mořské prostředí. Cílem návrhu právního rámce pro zdraví půdy, který byl oznámen ve strategii EU v oblasti půdy do roku 2030, je:

  • specifikovat podmínky pro zajištění zdravé půdy
  • určit možnosti monitorování půdy
  • a stanovit pravidla vedoucí k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy.

Níže naleznete dokumenty – EU 113_23 EK Návrh směrnice – COM(2023)416 a EU 113_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 27. 10. 2023.