EU 112/23 Požadavky na ekodesign ventilátorů; T:27.10.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k požadavkům na ekodesign ventilátorů poháněných motory s elektrickým příkonem mezi 125 W a 500 kW.

Výsledky přezkumu nařízení (EU) č. 327/2011 ukazují, že ventilátory jsou významným spotřebitelem elektřiny v Unii. Odhaduje se, že bez nařízení (EU) č. 327/2011 by ventilátory v roce 2020 spotřebovaly 336 TWh elektřiny, což odpovídá 132 Mt emisí ekvivalentních CO2, a očekává se, že v roce 2030 vzrostou na 384 TWh.

Níže naleznete dokumenty – EU 112_23 EK Návrh nařízení – Ares(2023)6789119 a EU 112_23 EK příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 27. 10. 2023.