EU 112/21 Multimodální digitální služby v oblasti mobility; T: 26.10.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Multimodálním digitálním službám v oblasti mobility. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

Pro cestující, kteří chtějí vyrazit na cestu do jiné země EU, při níž chtějí zkombinovat různé druhy dopravních prostředků, bývá složité takovou cestu naplánovat a koupit si příslušné jízdenky. K porovnání různých možností řada z nich využívá digitální služby, jako jsou plánovače tras a prodejci přepravních dokladů.
Tato iniciativa se zabývá problematikou těchto služeb a provádí 37. opatření Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Jejím cílem je lépe integrovat veřejnou dopravu a železniční služby, dosáhnout plynulé multimodální osobní dopravy a přispět k realizaci Zelené dohody pro Evropu.

Níže naleznete dokument – EU 112_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)6062336 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 26. 10. 2021.