EU 11/17 EK Konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), T: 7. 4. 2017

Evropská Komise zahájila hodnocení a přezkum Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). Agentura ENISA byla zřízena v roce 2004 za účelem přispět ke zvýšení celkové úrovně kybernetické bezpečnosti Unie a jejích členských států. Komise je podle nařízení (ES) č. 526/2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací povinna provést vyhodnocení činností této agentury do června roku 2018. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti počítačové bezpečnosti a ochrany digitálního soukromí se komise rozhodla předložit hodnocení agentury již v letošním roce.
Tato konzultace zahajuje přezkum agentury ENISA, jejíž současný mandát skončí v roce 2020. Evropská komise uvítá názory všech zainteresovaných stran na fungování této agentury, jakož i na možnou revizi mandátu, a to zejména s ohledem na nové výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Hodnocení agentury ENISA nabízí příležitost účastnit se formování další fáze postupu Unie proti internetovým hrozbám. Výsledky této veřejné konzultace budou využity při ex post hodnocení agentury ENISA v období let 2013 až 2016 a budou podkladem při revizích mandátu agentury.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-european-union-agency-network-and-information .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 7. 4. 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/