EU 111/23 Rámec pro otevřené financování; T:25.10.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k rámci pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví.

Ve strategii EU pro digitální finance byl oznámen návrh týkající se otevřeného financování, který zmiňuje přístup k údajům o zákaznících a jejich opětovné použití, jež budou s jejich souhlasem možné v rámci celé řady finančních služeb. Cílem této iniciativy je umožnit v souladu s pravidly pro ochranu údajů a spotřebitele sdílení údajů a přístup třetích stran do širší škály finančních odvětví a produktů. Vychází se při tom ze zásady, že zákazníci finančních služeb vlastní a kontrolují údaje, které dodávají, a údaje vytvořené jejich jménem.

Níže naleznete dokument – EU 111_23 EK Návrh nařízení COM(2023)360 ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25.10. 2023.