EU 111/21 Integrované hospodaření s vodou – revidované seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody; T:26.10.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revidovaným seznamům látek znečišťujících povrchové a podzemní vody.

Nedávná kontrola účelnosti (hodnocení) dospěla k závěru, že právní předpisy EU týkající se vodohospodářství obecně plní svůj účel. Některé aspekty je však třeba zlepšit – například investice, prováděcí pravidla, začlenění cílů týkajících se vodohospodářství do jiných politik, rizika chemického znečištění, zjednodušení administrativy a digitalizaci. Tato iniciativa se zabývá zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody.

Níže naleznete dotazník – EU 111_21 EK Integrované hospodaření s vodou v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 26.10.2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/