EU 110/23 Bezpečnostní požadavky na certifikaci produktů IKT; T:23.10.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k bezpečnostním požadavkům na certifikaci produktů IKT.

Účelem této iniciativy je vytvořit evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti, který vychází ze společných kritérií. V rámci tohoto dobrovolného systému vznikne soubor bezpečnostních požadavků týkajících se bezpečnostních produktu IKT (jako jsou firewally, šifrovací zařízení, zařízení pro elektronický podpis) a produktů IKT se zabudovanou bezpečnostní funkcí (tzn. routerů, smartphonů, bankovních karet).

Níže naleznete dokumenty – EU 110_23 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2023)6682079 a EU 110_23 EK příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23. 10. 2023.