EU 110/21 Pohotovostní plán pro dopravu; T:18.10.2021

Evropská komise zveřejnila  k připomínkování veřejnou konzultaci k pohotovostnímu plánu pro dopravu.

Pohotovostní plán by měl zúročit zkušenosti z pandemie covidu-19 a poskytnout pokyny pro evropskou nákladní a osobní dopravu v podobných situacích. Vezme v úvahu reakci EU, např. zelené pruhy, formulář pro určování polohy cestujících, síť kontaktních míst pro dopravu a poradenství a pokyny pro dopravce a cestující.
Cílem je zlepšit koordinaci politické reakce, lépe připravit odvětví dopravy EU na podobné události a předejít narušením jednotného trhu.

Níže naleznete dotazník – EU 110_21 EK Pohotovostní plán pro dopravu v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18.10.2021.