EU 11/23 Průmyslové vzory; T:24.1.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrhy nařízení a směrnice přijaté Komisí k přezkumu pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů.

V rámci této iniciativy se aktualizují pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů. Práva k průmyslovým vzorům chrání vzhled výrobku vyplývající z jeho vlastností, jako je tvar, barva nebo použitý materiál, před neoprávněným použitím.

Cílem iniciativy je:

  • modernizovat, vyjasnit a posílit ochranu průmyslových vzorů
  • zajistit, aby ochrana průmyslových vzorů byla v celé EU přístupnější a cenově dostupnější
  • zajistit, aby předpisy EU a vnitrostátní předpisy upravující ochranu průmyslových vzorů byly lépe slučitelné
  • dále sbližovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů u náhradních dílů používaných k opravám

Níže naleznete dokumenty:

  • EU 11_23 EK Návrh nařízení COM(2022)666
  • EU 11_23 EK Příloha nařízení
  • EU 11_23 EK Souhrn posouzení dopadů
  • EU 11_23 EK Návrh směrnice COM(2022)667
  • EU 11_23 EK Příloha směrnice

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 24. 1. 2023.