EU 11/21 Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) – přezkum na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030; T:28.1.2021

Evropská komise vypsala k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030 týkajících se Vnitrostátních cílů snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí).

Konzultace se zaměřuje na nařízení o „sdílení úsilí“, jehož oblast působnosti se v roce 2019 vztahovala na 59 % celkových emisí skleníkových plynů v EU-27 (kromě LULUCF), tj. na emise z odvětví, na která se nevztahuje EU ETS ani LULUCF. Nařízení proto zahrnuje emise CO2 ze silniční dopravy, vytápění budov, drobného průmyslu a další emise skleníkových plynů (CH4, N2O, fluorované plyny), zejména ze zemědělství, energetiky a odpadů.

Nařízení o „sdílení úsilí“ stanoví pro členské státy závazné každoroční cíle v oblasti snižování emisí s celkovým cílem snížit do roku 2030 emise EU v zahrnutých odvětvích o 30 % ve srovnání s rokem 2005. Tyto vnitrostátní cíle jsou stanoveny s ohledem na národní bohatství a nákladovou efektivnost. Nařízení o „sdílení úsilí“ umožňuje flexibilitu, jako například převody mezi členskými státy. Zahrnuje také určitou míru flexibility při používání kreditů generovaných podle nařízení o LULUCF a určitou flexibilitu, pokud jde o EU ETS, kterou lze využít ke splnění celkových cílů v oblasti snižování emisí.

Níže naleznete dotazník – EU 11_21 EK Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) v českém jazyce ve formátu pdf (jiný format bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 28. 1. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/