EU 11/19 Inovativní zdravotnictví (program Horizont Evropa) T: 1.11.2019

Cílem iniciativy je vytvořit platformu pro spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, kde mohou malé a velké podniky spojit své síly s výzkumnými pracovníky, pacienty, zdravotníky a regulačními orgány.
Tato spolupráce s partnery, kteří se specializují například na léčiva, diagnostiku, zdravotnické prostředky a snímkování, nebo s partnery z biotechnologických a digitálních odvětví, pomůže urychlit rozvoj a zavádění inovací ve veřejném zdravotnictví.

Cíl konzultace:
Cílem této veřejné konzultace je získat názory na navrhovaná institucionalizovaná evropská partnerství v rámci budoucího programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Konzultace se zaměřuje zejména na celkovou potřebu a plánované zaměření případných evropských partnerství. Program Horizont Evropa bude vedle jednotlivých projektů a misí v oblasti výzkumu a inovací podporovat evropská partnerství s cílem řešit společné priority ve spolupráci s členskými státy, soukromým sektorem, nadacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Níže naleznete dotazník v anglickém jazyce (česká verze bohužel není k dispozici) s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2019.