EU 108/23 Úprava kritérií velikosti malých a středních podniků podle inflace; T:28.9.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice v přenesené pravomoci k úpravě kritérií velikosti malých a středních podniků podle inflace.

Tato iniciativa změní prahové hodnoty ve směrnici o účetnictví pro určení velikostní kategorie společnosti, aby se zohlednil dopad inflace. Od roku 2013 se tyto prahové hodnoty nezměnily. Zvýšení limitu povede k tomu, že mikropodniky a malé a střední podniky nebudou podléhat řadě ustanovením EU o podávání finančních zpráv a podávání zpráv o udržitelnosti, která se vztahují na větší společnosti.

Níže naleznete dokument – EU 108_23 EK Návrh směrnice v přenesené pravomoci – Ares(2023)6193431 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/