EU 107/23 Revize směrnice o bezpečnosti hraček; T:11.10.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k revizi směrnice o bezpečnosti hraček.

Směrnice o bezpečnosti hraček stanoví bezpečnostní požadavky, které musí hračky splňovat, mají-li být uvedeny na trh v EU. Cílem této iniciativy je lépe chránit děti před riziky, které mohou být s hračkami spojeny, zejména před obsaženými chemickými látkami. Iniciativa navazuje na strategii pro udržitelnost chemických látek a z hodnocení stávajících pravidel bezpečnosti hraček dokončených v roce 2020. Zároveň usiluje o posílení jednotného trhu s hračkami.

Níže naleznete dokumenty – EU 107_23 EK Návrh nařízení COM(2023)462 a EU 107_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 11.10. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/