EU 107/21 Detergenty – zjednodušení a aktualizace pravidel EU; T:14.10.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Detergenty – zjednodušení a aktualizace pravidel EU. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

Tato iniciativa přezkoumá nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Cílem je:

  • snížení administrativní zátěže
  • zajištění většího souladu s ostatními příslušnými právními předpisy
  • přizpůsobení právních předpisů o detergentech technickému pokroku

Vychází z nedávných hodnocení nařízení o detergentech v EU a z pravidel pro označování chemických výrobků, jakož i z kontroly účelnosti nejdůležitějších právních předpisů týkajících se chemických látek.

Níže naleznete dokument – EU 107_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)5770686 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14. 10. 2021.