EU 105/23 Revize předpisů o označování textilií; T:22.9.2023

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů změny revize předpisů o označování textilií.

Účelem této iniciativy je revidovat předpisy EU týkající se označování textilních výrobků tím, že se zavedou celkové požadavky na fyzické a digitální označování textilií a souvisejících výrobků. Iniciativa se zabývá nedostatky ve stávajících předpisech, jakož i rozdílnými požadavky na označování v jednotlivých členských zemích EU.

Hlavními cíli jsou:

  • poskytovat přesné, srozumitelné a srovnatelné informace spotřebitelům, zejména o aspektech důležitých z hlediska životního prostředí
  • snížit náklady na dodržování právních předpisů
  • zajistit srozumitelnost a jednotnost právních předpisů

Níže naleznete dokument – EU 105_23 EK Výzva k předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2023)5707316.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22. 9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/