EU 105/21 Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit; T:4.10.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit.

Tento přezkum se zabývá tím, jak lépe bránit prodeji legálně získaných střelných zbraní na černém trhu a jak se přizpůsobit současným hrozbám.

Je proto třeba:

  • zajistit jednotné provádění protokolu OSN o střelných zbraních v EU
  • zajistit účinné sledování střelných zbraní v mezinárodních transakcích
  • zlepšit výměnu informací mezi vnitrostátními orgány
  • usnadnit zákonný mezinárodní obchod se střelnými zbraněmi a co nejvíce snížit administrativní zátěž pro podniky.

Níže naleznete dotazník – EU 105_21 EK Vývoz střelných zbraní v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 4.10.2021.