EU 104/21 Směrnice – uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci, T:30.9.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Směrnice přijatý Komisí, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.

Transparentnost odměňování zlepšuje přístup pracovníků k informacím o platech – zvyšuje povědomí o diskriminaci a usnadňuje vymáhání stejné odměny za stejnou práci. Rovněž pomáhá ženám vymáhat nároky v souvislosti s platovými záležitostmi.

Tato iniciativa:

  • zavede závazná opatření týkající se transparentnosti odměňování
  • zvýší transparentnost systémů odměňování
  • zlepší informovanost veřejnosti o příslušných právních pojmech
  • posílí donucovací mechanismy

Níže naleznete dokumenty – EU 104_21 EK Návrh směrnice a EU 104_21 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz  do 30. 9. 2021.