EU 103/23 Odpad z elektrických a elektronických zařízení T:18.9.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

V rámci posouzení by se mělo prozkoumat, zda jsou cíle a oblast působnosti směrnice (o odpadech z elektrických a elektronických zařízení z roku 2012) i nadále použitelné a dostatečné, a to s ohledem na současné i budoucí potřeby. Směrnice cílí na:

  • předcházení nepříznivým dopadům výroby OEEZ a nakládání s nimi nebo jejich snížení
  • snížení celkových dopadů využívání zdrojů
  • zlepšení účinnosti využívání zdrojů

Za účelem dosažení těchto cílů stanoví směrnice mimo jiné opatření pro sběr OEEZ odděleně od netříděného komunálního odpadu, pro jejich řádné zpracování (využití a recyklaci) a pro podporu opětovného použití (přípravu k němu). Stanoví ambiciózní cíle pro sběr, které se postupem času zvyšují, kombinované cíle týkající se přípravy k opětovnému použití a recyklace a také cíle v oblasti využití.

Směrnice zahrnuje rozšířenou odpovědnost výrobce, podle níž jsou výrobci elektrických a elektronických zařízení (EEZ) povinni financovat sběr a zpracování OEEZ.

Níže naleznete dotazník – EU 103_23 EK Odpad z elektrických a elektronických zařízení ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici). Ke každé odpovědi v dotazníku je možné doplnit zdůvodnění.

Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18.9.2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/