EU 103/21 Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, T:29.9.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení přijatý Komisí k přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků

Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků zajišťuje, aby na trhu EU bylo prodáváno pouze bezpečné zboží, a tím chrání spotřebitele.

Účelem této iniciativy je pravidla zrevidovat a:

  • reagovat tak na otázky týkající se nových technologií a internetového prodeje
  • zajistit lepší prosazování pravidel a účinnější a rovnoměrný dozor nad trhem
  • zjednodušit proces normalizace
  • zlepšit stahování nebezpečných výrobků od spotřebitelů

Níže naleznete dokumenty – EU 103_21 EK Návrh nařízení, EU 103_21 EK Příloha a EU 103_21 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz  do 29. 9. 2021.