EU 102/21 Poplatky a platby Agentuře EU pro železnice, T:23.9.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení k Poplatkům a platbám Agentuře EU pro železnice – aktualizovaná pravidla.

Agentura EU pro železnice (ERA) je pověřena vydáváním povolení vozidel, jednotných osvědčení o bezpečnosti a schvalováním traťových systémů v rámci řízení železničního provozu. Režim poplatků a plateb, které si agentura ERA za tyto služby účtuje, opakovaně vykazoval značnou nevyváženost, a proto je nutné jej změnit tak, aby pokrýval veškeré náklady na poskytované služby. Tato iniciativa proto navrhuje, aby všichni žadatelé platili náklady, které nejsou kryty z příspěvku Unie nebo dotyčných zemí EU.

Níže naleznete dokumenty – EU 102_21 EK Návrh prováděcího nařízení a EU 102_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23. 9. 2021.