EU 10/17 EK Konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech, T: 21. 4. 2017

Evropská Komise zveřejnila konzultaci na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech. Dne 10. ledna 2017 Komise přijala balíček „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, který obsahuje sdělení a pracovní dokument útvarů Komise. Tyto politické dokumenty poskytují přehled probíraných otázek a kontext pro tuto konzultaci.
Výstupy získané pomocí veřejné konzultace budou využity při formování nového politického programu pro evropskou ekonomiku založenou na datech. Výstupy konzultace budou dále podkladem pro případnou letošní iniciativu Komise v oblasti vytvoření evropské datové ekonomiky.

Cílem konzultace je shromáždit tyto informace:
• zda a jak místní nebo vnitrostátní omezení, co se týče umístění dat, brání jejich volnému toku v Evropě
• zda a do jaké míry dochází k výměně digitálních, strojově generovaných neosobních dat a k obchodování s nimi
• povahu a rozsah veškerých překážek, které brání přístupu k takovým datům
• způsoby, jak tyto překážky odstranit
• nové výzvy, pokud jde o právní odpovědnost v oblasti internetu věcí a robotiky
• praktické postupy a problémy spojené s přenositelností dat, interoperabilitou a souvisejícími normami

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-building-european-data-economy .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 21. 4. 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/