EU 10/16 Směrnice o povinnosti informovat o podmínkách pracovního poměru, T: 11. 4. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s názvem „Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)“. Hlavním účelem této konzultace je seznámit se s názory a podněty veřejnosti v souvislosti s probíhajícím hodnocením směrnice o písemném prohlášení.

„Směrnice o písemném prohlášení“ - směrnice o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru byla přijata v roce 1991. Směrnice v zásadě dává zaměstnancům právo být při zahájení pracovního poměru nebo krátce poté písemně informováni o jeho podstatných bodech.

Cíl směrnice je zejména sociální: zlepšit ochranu zaměstnanců tím, že jim budou poskytnuty dostatečné informace o jejich právech. Vzhledem k tomu, že směrnice požaduje písemnou formu údajů o pracovním poměru, může rovněž přispět k omezení nezákonného zaměstnávání.

Komise v současné době provádí hodnocení směrnice. V této souvislosti by Komise chtěla shromáždit názory zúčastněných stran na některé klíčové otázky. To jí pomůže zjistit, jaké přínosy směrnice má a co by se dalo zlepšit.

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v českém i anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Dále zde naleznete referenční dokument a znění stávající směrnice a to v českém jazyce.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 11. dubna 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/