EU 101/23 Srážková daň; T:12.9.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice k novému systému EU pro zamezení dvojímu zdanění a předcházení zneužívání daňového systému: rychlejší a spolehlivější systém úlev od nadměrné srážkové daně.

Jednou z priorit EU jsou přeshraniční investice a zjednodušené zdanění. Navzdory přijatým opatřením se však v EU stále nepodařilo odstranit u přeshraničních investic všechny daňové překážky. Cílem této iniciativy je zavést společný celounijní systém srážkové daně z dividend nebo úroků, který bude zahrnovat výměnu informací a vzájemnou spolupráci daňových orgánů.

Níže naleznete dokumenty – EU 101_23 EK Návrh směrnice – COM(2023)324 a EU 101_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12.9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/