EU 101/21 Uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku; T:22.9.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k Uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku.

Pravidla EU týkající se uvádění finančních služeb na trh na dálku podporují volný pohyb finančních služeb na jednotném trhu tím, že sjednocují pravidla na ochranu spotřebitele v různých zemích EU pro finanční služby prodávané na dálku (např. telefonicky, poštou, přes internet atd.).

Tato iniciativa tyto právní předpisy přezkoumá na základě výsledků nedávného hodnocení, které identifikovalo několik problémů, jež brání tomu, aby pravidla fungovala tak, jak bylo zamýšleno.

Níže naleznete dotazník – EU 101_21 EK Uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22.9.2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/