EU 100/23 Dodatková ochranná osvědčení u léčivých přípravků; T:12.9.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k jednotnému postupu pro vydávání dodatkového ochranného osvědčení u léčivých přípravků.

Dodatková ochranná osvědčení (DOO) se týkají práv duševního vlastnictví, protože rozšiřují patentovou ochranu u léčivých přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Ačkoli tento režim funguje správně, rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU, pokud jde o jeho správu a prosazování, vedou k neefektivnosti. Účelem této iniciativy je zavést jednotné DOO a nebo jednotný postup pro vydávání vnitrostátních DOO. Tím se zvýší dostupnost a účinnost celého režimu.

Níže naleznete dokumenty – EU 100_23 EK Návrh nařízení COM(2023)223 a EU 100_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12.9. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/