EU 10/22 Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání; T:24.1.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci (zároveň probíhá i sběr informací k posouzení dopadů)podnikovému výkaznictví.

Kvalitní a spolehlivé podnikové výkaznictví je důležitým předpokladem pro zdravé finanční trhy, podnikové investice a hospodářský růst. Rámec EU pro podnikové výkaznictví by měl zajistit, aby společnosti v odpovídajícím množství a kvalitě zveřejňovaly důležité informace, které investorům a dalším zúčastněným stranám umožní posoudit výkonnost a správu a řízení dané společnosti a přijímat na základě těchto informací rozhodnutí.

Tato konzultace se zaměřuje na společnosti kótované na regulovaných trzích EU a pro povinný audit na tzv. subjekty veřejného zájmu. Za subjekty veřejného zájmu se považují kótované společnosti, úvěrové instituce, pojišťovny a subjekty takto označené členskými státy.

Níže naleznete dotazník – EU 10_22 EK Podnikové výkaznictví v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici) a dále dokument EU 10_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2021)6964463 v českém jazyce.
Vyplněný dotazník či otevřené připomínky (ve Wordu – týká se dokumentu k posouzení dopadů) prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 24.1.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/