EU 10/21 Aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi (ETS); T:27.1.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).

Ve sdělení o posílení ambicí EU v oblasti klimatu do roku 2030 navrhla Komise cíl EU dosáhnout do roku 2030 čistého snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Za účelem provedení tohoto plánu Komise navrhuje revizi příslušných klíčových právních předpisů v oblasti energetiky a klimatu do června 2021.

Cílem této konzultace je získat podněty zúčastněných stran k revizi směrnice EU o obchodování s emisemi, včetně úlohy systému EU pro obchodování s emisemi a jeho příspěvku k celkovým ambicím v oblasti klimatu pro rok 2030. Komise očekává informace týkající se mimo jiné řešení rizika úniku uhlíku, možného rozšíření systému EU ETS (např. na odvětví dopravy, budov nebo na námořní odvětví), rezervy tržní stability, využití příjmů a nízkouhlíkových podpůrných mechanismů.

Níže naleznete dotazník – EU 10_21 EK Aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi v českém jazyce ve formátu pdf (jiný format bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 27. 1. 2021.