EU 10/20 Energetická účinnost budov –iniciativa „renovační vlna“. T: 2.6.2020

Evropská komise zahájila konzultaci k Energetické účinnosti budov –iniciativa „renovační vlna“ Jedná se o tzv. Roadmap (ta popisuje problém, který má být vyřešen, a cíle, které mají být splněny, vysvětluje, proč je zapotřebí opatření EU a nastiňuje politické možnosti). Klasická veřejná konzultace bude následovat.

Velká část budov v EU je energeticky neúčinná. Hledají se strategie, jež pomohou tuto situaci změnit a splnit cíle EU v oblasti klimatu, tzn. snížit emise CO2. Účelem iniciativy „renovační vlna“, která je součástí Zelené dohody pro Evropu, je v celé Unii renovaci budov optimalizovat, a to např. podporou investic a financování. Cílem této konzultace je získat zpětnou vazbu od zúčastněných stran ohledně typů budov, na něž by se iniciativa měla zaměřit (sociální bydlení, školy a nemocnice jsou již zahrnuty).

Níže naleznete dokument – 10/20 Roadmap – Ares(2020)2469180 v anglickém jazyce ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2. 6. 2020.

/jak-na-