EU 10/19 Hodnocení směrnice o říčních informačních službách (RIS), T: 25.10.2019

Přestože je vnitrozemská vodní doprava ve srovnání s jinými druhy dopravy svým objemem relativně malá, značně přispívá k dopravnímu systému EU a současně představuje energeticky účinný druh dopravy, který napomáhá dosahování cíle nízkouhlíkového hospodářství. Digitalizace může výrazně zlepšit řízení dopravy a provozu a může otevřít širokou škálu příležitostí. Pro vnitrozemské vodní cesty přinášejí říční informační služby (RIS) přesnější informace o provozu a podmínkách infrastruktury. Lepší přístup k digitálním údajům o dopravě (údajům týkajícím se provozu, cestování, plavidel a nákladu) a jejich sdílení, a to jak pro veřejné, tak soukromé zúčastněné subjekty v hodnotovém řetězci, může podpořit plynulé informační toky.

V roce 2005 vstoupila v platnost směrnice 2005/44/ES (směrnice o RIS)- Tato směrnice stanoví celoevropský rámec pro harmonizované provádění konceptu RIS. Jejím cílem je zajistit kompatibilitu a interoperabilitu stávajících i nových systémů RIS v celé Evropě. Rovněž vymezuje rámec závazných pravidel pro předávání údajů a pro zařízení, jakož i minimální úroveň služeb RIS, které mají členské státy zavést.

Cíl konzultace:
Posouzení, jak dobře rámec směrnice o RIS plní svůj účel a zda má očekávaný přínos pro životní prostředí, veřejnost a průmysl.

Níže naleznete dotazník v českém jazyce s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5329205/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25. 10. 2019.

Soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/