EU 1/23 Podpora de minimis; T:6.1.2023

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů přezkumu pravidel týkajících se výjimek ohledně podpory v podobě malých částek (podpora de minimis) pro služby obecného hospodářského zájmu.

Podle nařízení de minimis o službách obecného hospodářského zájmu, jehož hodnocení bylo zahájeno v roce 2019, se z kontroly státní podpory vyjímá podpora v podobě malých částek poskytnutá na služby obecného hospodářského zájmu.

Na základě předběžných zjištění pocházejících z tohoto hodnocení Komise zváží, zda by částky, na něž se vztahuje výjimka, neměly být upraveny s ohledem na inflaci a zda není třeba uvést některé pojmy do souladu s nařízením Komise (ES) č. 1407/2013.

V příloze naleznete dokument – EU 1_23 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)8613537 v českém jazyce. Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 1. 2023.