EU 1/22 Recyklované plasty v obalech potravin; T: 3.1.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k aktualizaci pravidel o recyklovaných plastech v obalech potravin.

Všechny materiály, které přicházejí do styku s potravinami, musí být bezpečné a nesmí obsahovat žádné toxické kontaminující látky. Předpisy EU vyžadují individuální povolení procesů recyklace plastů.

Tento pozměňovací návrh stanoví:

  • přechodná ustanovení
  • ustanovení týkající se vhodného hodnocení materiálů jiných než PET (tj. bez polyethylentereftalátu)
  • jasné povinnosti provozovatelů a příslušných orgánů

Níže naleznete dokumenty – EU 1_22 EK Návrh nařízení a EU 1_22 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz  do 3. 1. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/