EU 1/20 Síť EU pro nákladní železniční dopravu – hodnocení (2010–19), T: 28.1.2020

Evropská komise v současné době hodnotí stav zřizování koridorů pro nákladní železniční dopravu v celé Evropě a posoudí, zda se kvalita nákladní železniční dopravy zvýšila (co do rychlosti, ekologičnosti, bezpečnosti a efektivity).

Cílem nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu je zvýšit konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy v EU vytvořením nákladních koridorů.

Nařízení má dopad na aktéry účastnící se správy a řízení koridorů pro železniční nákladní dopravu: vnitrostátní orgány odpovědné za politiku v oblasti dopravy a související infrastruktury, provozovatelé železniční infrastruktury, železniční podniky, vlastníci a provozovatelé terminálů, vnitrostátní regulační subjekty pro odvětví železniční dopravy. Dalšími důležitými přispěvateli k výsledkům hodnocení mohou být uživatelé a potenciální uživatelé služeb nákladní železniční dopravy. Nařízení má dopad i na další aspekty související s dopravou, jako je bezpečnost na železnici, dopravní infrastruktura, multimodální doprava, železniční osobní doprava či problematika přetížení silniční dopravy

Níže naleznete dotazník v češtině s otázkami ve formátu pdf.

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28. 1. 2020

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/