EU 1/19 Revize pravidel pro bezplatné přidělování v systému EU pro obchodování s emisemi; T: 21.2.2019

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se revize pravidel pro bezplatné přidělování v systému EU pro obchodování s emisemi.

Cíl konzultace:
Aby bylo možné zavést bezplatné přidělování pro 4. obchodovací období EU ETS v letech 2021 až 2030, jak stanovuje revidovaná směrnice EU ETS, Komise potřebuje vyvinout řadu regulačních aktů.

Je proto nutné:
– stanovit pravidla pro určování bezplatných přídělů pro průmyslová zařízení, na která se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi;
– aktualizovat referenční hodnoty, které představují základní parametr při určování bezplatných alokací;
– stanovit pravidla pro budoucí úpravy bezplatného přidělování.

Dotazníky s otázkami naleznete níže ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 21. 2. 2019.

Soubory

/jak-na-