EU 08/06 Statut evropské soukromé společnosti

Evropská komise zveřejnila první návrhy k budoucímu nařízení o statutu evropské soukromé společnosti. V příštích dnech proběhne první neformální setkání zástupců Ministerstva spravedlnosti se zástupci Evropské komise a z tohoto důvodu se chystá první předběžná pozici ČR k této iniciativě. Návrh nařízení o statutu evropské soukromé společnosti (EPC) bude předložen Radě EU k projednání v září 2008.

Text návrhu nařízení o statutu evropské soukromé společnosti v anglickém jazyce

 Předběžný návrh pozice Ministerstva spravedlnosti  k EPC: „Obecně rozumíme snahám EK usnadnit život malým a středním podnikům a snížit administrativní zátěž v této oblasti, z tohoto důvodu nebudeme přijetí statutu bránit, nicméně k tomuto návrhu máme následující výhrady:

  •  nemožnost být nezávislý na národních legislativách (především v oblasti daní, pracovního práva, zápisu do obchodních rejstříků); je proto zcela zásadní vyjasnit si, které oblasti budou upraveny nařízením, které stanovami a které národním právem, domníváme se, že odkazy na národní právo by měly být co nejvíce minimalizovány (např. v bodě 1.3 jazyk předkládaných dokumentů)
  •  elektronický zápis – vyjasnění postupu (vyžadování elektronického podpisu?)
  • statut by měl být určen především pro malé a střední podniky – je otázkou zda neomezit počet akcionářů/společníků
  •  pokud bude minimální kapitál skutečně 1 EUR – zajistit rovnováhu mezi flexibilitou a ochranou (především věřitelů)
  •  ředitelé/jednatelé společnosti – otázka aplikace doporučení EK o “vyloučených ředitelích/jednatelích“ („disqualified directors“) vzhledem ke skutečnosti, že se toto doporučení implementovalo přibližně v polovině členských států.

Detailnější pozice České republiky bude vypracována po předložení návrhu a rozboru jednotlivých článků. Pokud máte jakékoli připomínky nebo komentáře k Návrhu nařízení o statutu evropské soukromé společnosti, prosím zasílejte je do 30. dubna 2008 na adresu eu@komora.cz

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/