EU 08/05 Hodnocení dopadu nástrojů Společenství na ekonomickou migraci: Sezónní pracovníci a placení stážisté ze třetích zemí

V posledních letech se v evropské debatě o imigrační politice stalo téma ekonomické imigrace klíčovým a velkou prioritu má zavedení společných pravidel týkajících se podmínek vstupu a pobytu pracovníků ze třetích zemí.

Podle Plánu politiky v oblasti legální migrace (KOM(2005) 669 v konečném znění ze dne 21.12.2005), představí Komise koncem roku 2008 dva legislativní nástroje:

(i)                  Návrh směrnice o podmínkách vstupu a pobytu sezónních pracovníků;(ii)                Návrh směrnice o podmínkách vstupu a dočasného pobytu placených stážistů a o postupech upravujících vstup, přechodný pobyt a pobyt dočasně vyslaných pracovníků. Evropská komise pověřila firmu Ernst & Young k provedení studie hodnocení dopadu nástrojů Společenství na ekonomickou migraci (sezónní pracovníci, placení stážisté, dočasně vyslaní pracovníci). Studie bude tvořit základ oficiálního Hodnocení dopadu, které vytváří Komise, hodnotící problémy současné situace a dopady identifikovaných variant politik. Důležitým prvkem hodnocení dopadu je konzultační proces se zainteresovanými subjekty, jež má za cíl shromáždit informace. Účelem tohoto dotazníku je tedy shromáždit obecné názory „dotčených“ stran týkající se různých otázek, které mají být zkoumány v hodnocení dopadů:

  •      Povaha a rozsah problémů, s cílem poskytnout politikům jasnou představu o dané problematice;
  •      Cíle, které by iniciativa Společenství měla sledovat;
  •      Možné varianty iniciativ EU a zhodnocení jejich pozitivních a negativních efektů.

 

Dotazník

Vyplněný dotazník prosím zasílejte nejpozději do 21. března 2008 na adresu eu@komora.cz

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/