EU 08/04 Návrh směrnice o bezpečnosti hraček

Evropská komise předložila nový návrh směrnice týkající se zvýšení bezpečnosti hraček v Evropě, jež by měl nahradit a modernizovat 20 let starou směrnici o hračkách (88/378/EEC). Nový návrh směrnice stojí na třech základních pilířích – na přísnějším dohledu nad koncepcí a výrobou hraček, na přísnějších kontrolách výrobců a dovozců hraček, stejně jako dováženého zboží přímo na hranicích.

Tři hlavní cíle návrhu jsou: 

 1. Nové a vyšší bezpečnostní požadavky jako odpověď na nově identifikovaná rizika;
 2. Posílení odpovědnosti výrobce a dovozce za bezpečnost hraček;
 3. Zvýšení povinností členských států v oblasti dozoru . 

Návrh se týká širokého spektra opatření, která mají zlepšit existující pravidla pro obchodování s hračkami vyráběnými a dováženými do EU.  Zde jsou některé aspekty návrhu: Výroba:

 • Zakázat používání karcinogenních chemických látek;
 • Snížit povolené limity určitých nebezpečných chemických látek jako jsou např. olovo nebo rtuť;
 • Zakázat  vůně vyvolávající alergie;
 • Posílit pravidla pro prevenci úrazů způsobených malými částmi hraček; 

Prodej:

 • Zavázat výrobce hraček k vydávání  příslušných varování ke zlepšení prevence úrazů;
 • Zakázat hračky, které jsou pevně připojeny k potravině v době konzumace a vyžadují zkonzumování jídla před přístupem k hračce;
 • Posílit odpovědnost dovozce za zajištění bezpečnosti hraček dovážených do EU;
 • Předvídat testování hraček pro něž ještě neexistují normy v nezávislých laboratořích (např. hračky s magnety)
 • Požadovat po výrobcích hraček zavedení komplexních technických informací pro všechny jejich hračky,  což umožní dozorujícím orgánům kontrolovat  konstrukci a  výrobu hračky;
 • Zvýšit viditelnost značky CE na hračce;

 Návrh Komise bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada ministrů. Návrh směrnice o bezpečnosti hraček 

Prosíme o zaslání Vašich připomínek a podnětů k návrhu spolu s odůvodněním do 18. února 2008 na adresu eu@komora.cz.

 

Související soubory

/jak-na-